پرش به محتوا پرش به سایدبار پرش به فوتر

فقر زندگی در قهر شریعت: تأمل درباره‌ی تخیل الهیاتی-سیاسی اسلامی

عباس شهرابی فراهانی Download PDF (EN) دانلود مقاله ... اعتبار واژه‌ی «کمونیسم» به این است که شمایل میلی به کشف یا بازکشفِ قسمی مکانِ اجتماع است، مکانی هم‌زمان فراسوی تقسیماتِ اجتماعی و فراسوی انقیاد به سلطه‌ی تکنیکی-سیاسی، و بنابراین فراسوی تلف‌کردنِ آزادی، سخن و شادیِ ساده که وقتی رخ می‌دهد که این امور به انقیادِ نظم طردکننده‌ی محرومیت…

اطلاعات بیشتر

زبان، عاملیت و هژمونی: پاسخی گرامشیایی به پسا-مارکسیسم

متن حاضر ترجمه‌ای است از مقاله‌ای با مشخصات زیر: Ives, P. (2005). Language, Agency and Hegemony: A Gramscian Response to Post‐Marxism. Critical Review of International Social and Political Philosophy, 8(4), 455-468   چکیده: ارنستو لاکلائو و شانتال موف تلاش کرده‌اند، تا با ادغام تاثیرات زبانشناسانه‌ی نظریه‌ی پسا-ساختارگرایانه، مفهوم «هژمونی» را از ریشه‌های مارکسیستیِ ذات‌گرایانه و ‌اکونومیستی برهانند.…

اطلاعات بیشتر

قالب وردپرس چند منظوره Kick-ass

© 2024 Kicker. تمامی حقوق محفوظ است.